Candy Boy OVA
收藏

Candy Boy OVA

状态:第01集[完结](2011-03-16更新)

类型:日本动漫 日语配音

标签:OVA版 可爱 搞笑 校园 爱情

【奇奇动漫】提供《

Candy Boy OVA全集

》剧情介绍:
作者:星川孝文
角色:樱井奏 樱井雪乃 神山咲夜 樱井雫

  Candy Boy OVA全集动画原名Candy☆Boy,续集动画是Candy boy。Candy Boy OVA全集动画是以就读市内学校的双生姐妹樱井奏与雪乃两人为主人公展开的学园喜剧(*动画)。

Candy Boy OVA全集动画海报

Candy Boy OVA优酷视频播放地址 [反序]
网友评论